Rautanet myymälät Ideat ja ohjeet

Hullu paljon työtä tekee,

viisas menee Rautanettiin.

Rautanet-ketjun markkinointiarpajaisten säännöt

· Arvonnan järjestäjänä toimii Superpesis Oy (myöhemmin tässä tekstissä “järjestäjä”). Järjestäjän yhteistyökumppanina toimii Rautanet-ketju (myöhemmin tässä tekstissä ”yhteistyökumppani”).

 

Osallistumisohjeet:

1. Tykkää Rautanet-ketjun Facebook-sivuistaTykkää Rautanet-ketjun Instagram-sivusta

2. Tykkää Superpesiksen Facebook-sivusta / Tykkää Superpesiksen Instagram-sivusta

3. Kommentoi sivuille "Kumpaa joukkuetta kannatat, Itää vai Länttä?"

 

· Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kaksi voittajaa (yksi Facebookista ja yksi Instagramista). Molemmat voittajat saavat 2 kpl päivälippuja Jyväskylän Itä-Länsi-tapahtumaan. Yhden lippupaketin arvo on 78 euroa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

· Arvontaan voi osallistua 31.5.2024 asti.

· Arvontaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

· Yksi henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran, ellei toisin mainita. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellainen osallistuja, joka ei täytä osallistujalle asetettuja ehtoja.

· Arvonta suoritetaan 3.6.2024. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

· Osallistuneiden kesken arvotaan yllä osallistumisajan yhteydessä ilmoitettu palkinto. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan suoraan voittajalle sähköpostitse tämän ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

· Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestäjälle lisäksi oikeuden julkaista heidän nimensä järjestäjän viestintäkanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

· Voittaja voi kieltää voiton ilmoittamisen julkisissa kanavissa. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, voidaan arvonta suorittaa uudelleen.

· Arvonnan järjestäjä voi halutessaan käyttää osallistujien arvontaan osallistumisen yhteydessä antamia kommentteja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

· Yhteistyökumppani maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

· Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

· Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän, sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

· Meta ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään ko. kanaviin. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Metan käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet