Rautanet myymälät Ideat ja ohjeet

Varmista pihakivien pitkäikäisyys – tee pohjatyöt huolellisesti

Laadukkaat pihakivet tarvitsevat alleen kunnolla tehdyt pohjatyöt, jotta ne pysyvät ehjinä ja lopputulos on toimiva. Lue, mitä ennen kivien asentamista on muistettava huomioida.

Kestävä pihakiveys vaatii pohjatöitä

On hyvä muistaa, että pohjatyö on yksi tärkeimmistä osatekijöistä pihakivien asentamisessa. Ennen kuin panostat kauniisiin ja käytännöllisiin pihakiviin, huolehdi siis siitä, että niille on luotu pitävä pohja.

 

Onnistunutta lopputulosta ei takaa pelkästään se, että kiviasennus toteutetaan laadukkailla ja kestävillä pihakivi- ja laattatuotteilla, vaan myös asennettavan pohjamaan on oltava routimaton ja oikeilla kallistuksilla toteutettu. Näin pihakivet eivät joudu kohtuuttomalle rasitukselle alttiiksi, vaan saavat tukea maasta.

 

Maan pois kaivaminen sekä täyttäminen kalliomurskeella ja asennushiekalla voi kuitenkin omatoimisesti olla työlästä. Siksi tähän hommaan saattaa olla viisasta ottaa avuksi piharakentamisen ammattilainen, joka voi toteuttaa pohjatyöt ja tarvittaessa itse kivien asennuksenkin.

Ennakoi pihakivien asentamista pohjatöillä jo rakennusvaiheessa

Oletko vasta aloittamassa talonrakennusprojektia? Siinä tapauksessa helpointa on suunnitella ja tehdä piha-alueen pohjatyöt jo talon rakennusvaiheessa sitä silmällä pitäen, että tontille asennetaan jossain vaiheessa pihakiviä.

 

Kun pihan perusmuokkaus ja routaeristys tehdään riittävän laajalle alueelle jo tontin maarakennustöiden yhteydessä, se on kaikkein kustannustehokkainta. Kaivuri on jo paikalla ja maa-ainesta on tilattava joka tapauksessa, joten samalla vaivalla on järkevää hoitaa kuntoon koko pihan pohjatyöt.

 

Ennakointi tässä vaiheessa antaa monipuoliset mahdollisuudet tulevaisuuden piharakentamiseen, kuten pihakiveyksen, polkujen, portaiden ja terassien tekemiseen ilman uusia maansiirtotöitä.

Ohjeet pihakivien asennukseen ja pohjatöihin

Haluatko kuitenkin tehdä pihakivien asennuksen pohjatöineen itse? Ota siinä tapauksessa käyttöösi kokoamamme ohjeet pihakivien ja -laattojen asennukseen.

 

Vaihe 1: Alueen mittaaminen ja merkitseminen

Mittaa ja merkitse päällystettävä alue. Tarkista aina ennen kaivutöiden aloittamista alueen mahdolliset viemäröinnit ja sähkökaapeleiden sijainnit.

 

Vaihe 2: Kaivutyöt

Tee routivien maakerrosten poisto.

  • Jos kyseessä on pihakäytävä tai muu piha-alue, sopiva syvyys on 150–250 mm.
  • Jos kyseessä on autotallin edusta, poista maakerrosta 250–350 mm.

Huomioi, että asennusalustan sorakerrokset ja eristystyöt on hyvä tehdä pinnoitettavaa aluetta laajemmalle alueelle.

 

Vaihe 3: Tasoitus

Kun routivat maa-ainekset on poistettu, muotoile kaivannon pohja suunniteltuun kaltevuuteen. Asenna tarvittaessa eristelevyt, tasoita kaivanto kivettömällä hienojakoisella sora-aineksella ja tiivistä. Asenna suodatinkangas, joka estää pohjakerroksen ja kantavan kerroksen maa-ainesten sekoittumisen.

 

Täytä sitten kaivanto kerroksittain kantavalla ja routimattomalla maa-aineksella välillä huolellisesti tiivistäen, täryttäen. Tarkista, että kantavan kerroksen pinta on tasainen ja että kallistukset on tehty suunnitelman mukaisesti (kaadon tulee olla n. 20 mm/metri rakennuksista poispäin).

 

Vaihe 4: Asennus

Levitä tiivistetyn, kantavan kerroksen päälle n. 30 mm:n kerros asennushiekkaa tai kivituhkaa, jonka raekoko on 0–8 mm. Asenna hiekan tasaamisen helpottamiseksi kantavan kerroksen päälle ohjaimia, esimerkiksi rautaiset 2 metrin t-kiskot tai puutuet, ja säädä ne oikeaan tasoon ja kaltevuuteen. Tasaa asennushiekka suoraa lautaa t-kiskojen päällä vetäen ja ota sen jälkeen ohjaimet pois.

 

Aloita pihakivien latominen kiinteästä rakenteesta poispäin edeten. Asenna kivet ja -laatat tiiviisti toisiinsa. Lado aina valmiin kivipinnan päältä ja vältä liikkumista tasoitetun asennushiekkakerroksen päällä. Käytä apuna linjalankaa koko ladontatyön ajan. Se varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden.

 

Vaihe 5: Kivien leikkaaminen ja tuenta

Pihakiveys vaatii usein leikkaamista viimeistellyn lopputuloksen tai tietyn ladontamallin aikaansaamiseksi. Leikkaa kivet esimerkiksi timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella tai giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella.

 

Reunojen tuenta on tärkeää, jotta kiveys tai laatoitus tukeutuu tiiviiksi alueeksi eikä sekoitu esimerkiksi nurmialueeseen. Suuret upotettavat reunatuet on syytä asentaa ennen päällysteen asentamista, jotta voit asentaa päällysteen reunakiviin tukeutuvan, tiivistetyn asennuskerroksen päälle. Matala reunatuki tai -lista voidaan asentaa myös latomisen jälkeen.

 

Vaihe 6: Saumaaminen

Kiveys tulee saumata tarkasti hienolla hiekalla. Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja tiivistetään kevyesti täryttämällä. Harjaa tärytyksen jälkeen saumoihin vielä lisää saumaushiekkaa ja lakaise puhtaaksi. Laatoista tehtyä kiveystä ei yleensä tärytetä, vaan pelkkä saumaus riittää.

 

Vaihe 7: Värierojen tasaaminen

Varmista pihakivien ja laattojen mahdollisimman tasainen värijakauma ja onnistunut lopputulos asentamalla kivet useasta lavasta samanaikaisesti pino kerrallaan, jolloin mukaan tulee kiviä tasaisesti eri kerroksista.

Huomioi myös kivilavojen järkevä sijoittelu

Piha-alueen koko ja valitut kivipaksuudet vaikuttavat suuresti tarvittavien kivien ja lavojen määrään. Kivimäärän suuruuteen vaikuttavat usein myös eri muuriratkaisujen, mahdollisten porrastusten ja kivialueen rajausten tarve. Usein juuri muurien ja porrastusten vaatimat neliömäärät kasvattavat kivilavojen ja siten painotonnien määrää.

 

Onkin tärkeää, että kivilavoille suunnitellaan etukäteen sopivat sijoituspaikat. Niin kiveystyöt pääsevät jouhevasti käyntiin ilman, että painavia kiviä joudutaan siirtämään.

Tarvitsemasi pihakivet saat HB-Betonilta

Kun suunnitelmasi pihan kiveysten osalta ovat selvillä, on aika etsiä sopiva asentaja kilpailuttamalla eri urakoitsijoita. Kun vertailet tarjouksia, kiinnitä huomiota erityisesti siihen, mitä kaikkea kuuluu urakan piiriin ja mikä jää tilaajan vastuulle. Näin tarjoukset ovat oikeasti vertailukelpoisia.

 

HB-Betonin pihakivien tilaus onnistuu vaivattomasti paikallisesta Rautanet myymälästä. Usein asennusurakoitsija laskee kivimäärät yhdessä suunnittelijan kanssa ja tilaa suoraan suunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Voit myös laskea eri kiviladonnoille tarvittavat kivimäärät HB-Betonin nettisivuilla – näin et turhaan tilaa ylimääräisiä kiviä piha-alueellesi.

 

Tutustu ladontalaskureihin ja tee valmis ostoslista osoitteessa www.hb-betoni.fi.

 

Lähdetieto: HB-Betoniteollisuus Oy

Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet