Rautanet myymälät Ideat ja ohjeet

Hullu paljon työtä tekee,

viisas menee Rautanettiin.

Rautanet -ketjun markkinointiarpajaisten säännöt

· Arvonnan järjestäjänä toimii (Berner Oy) (myöhemmin tässä tekstissä “järjestäjä”). Järjestäjän yhteistyökumppanina toimii Rautanet-ketju (myöhemmin tässä tekstissä ”yhteistyökumppani”).

 

Osallistumisohjeet:

1. Tykkää Rautanet.fi Facebook-sivusta

2. Tykkää greencare.fi Facebook-sivusta

3. Kommentoi sivuille "Mihin vuodenaikaan kuvassa olevaa Puutarhan nurmikkolannoitetta käytetään?"

 

· Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yksi voittaja, joka saa Jopo-polkupyörän kotiin toimitettuna (arvo 479.- euroa). Lisäksi arvotaan 2 kpl Greencare- tuotekassia (arvo 50,- euroa). Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkintoa voi muuttaa rahaksi.

· Arvontaan voi osallistua 14.8. - 16.9. 2023 välisenä aikana.

· Arvontaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

· Yksi henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran, ellei toisin mainita. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellainen osallistuja, joka ei täytä osallistujalle asetettuja ehtoja.

· Arvonta suoritetaan 20.9.2023 Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

· Osallistuneiden kesken arvotaan yllä osallistumisajan yhteydessä ilmoitettu palkinto. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan suoraan voittajalle tämän ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

· Mikäli voittajalla ei ole Suomessa sijaitsevaa osoitetta, toimitetaan palkinto voittajan valitsemaan Rautanet -myymälään, josta voittaja voi noutaa voittonsa haluamanansa aikana.

· Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestä-jälle lisäksi oikeuden julkaista heidän nimensä järjestäjän viestintäkanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

· Voittaja voi kieltää voiton ilmoittamisen julkisissa kanavissa. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, voidaan arvonta suorittaa uudelleen.

· Arvonnan järjestäjä voi halutessaan käyttää osallistujien arvontaan osallistu-misen yhteydessä antamia kommentteja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

· Järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

· Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

· Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän, sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

· Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään ko. kanaviin. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet